Lompat ke konten

Nama Anak Nabi Muhammad SAW

Hari ini saya akan menuliskan tentang Nama-nama Anak RasuluLLAH Nabi Muhammad SAW. RasuluLLAH Nabi Muhammad SAW, memiliki 4 (empat) anak laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan. Bagi anda yang ingin tau nama-nama anak RasuluLLAh, inilah nama-nama mereka :

Anak-anak RasuluLLAh Nabi Muhammad SAW:

Nama Anak Laki-laki (Putra):

1. Abdullah bin Muhammad Putra beliau dari Khadijah, meninggal ketika masih kecil.

2. Ibrahim bin Muhammad (wafat 10 H)

Putra Nabi dari Mariah Qibtiah. Dia hanya hidup selama 18 bulan. Nabi menyaksikan ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir sambil meneteskan air mata, beliau berkata “mata boleh meneteskan air, hati boleh bersedih, tapi kita tidak boleh mengucapkan kalimat yang tidak diridai Allah”.

3. Qasim bin Muhammad

Putra beliau dari Khadijah yang meninggal ketika masih kecil.


Anak Perempuan (Puteri) RasuluLLAh Nabi Muhammad SAW :

1. Fatimah binti Muhammad (wafat 11 H)

Putri bungsu Rasulullah SAW dari Khadijah yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Beliau tergolong wanita Quraisy yang genius dan pintar bicara. Dia menikah dengan Ali bin Abu Thalib. Dari perkawinan ini lahirlah Hasan, Husain, Ummi Kultsum dan Zainab. Beliau meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Dan dari Fatimah Az-Zahro¡¦ini lahirlah dzuriyah Rasul sampai sekarang, yang di masyarakat lazim dijuluki Sayid, Habib ataupun Syarief. 

2. Ruqaiah binti Muhammad (wafat 2 H) Putri Rasulullah SAW. dari Khadijah yang dipersunting oleh Utbah bin Abu Lahab sewaktu Jahiliah. Setelah munculnya Islam dan turunnya ayat yang berarti “Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia juga akan celaka” (S. Al-Masad ayat 1) beliau langsung dicerai oleh suaminya atas perintah Abu Lahab. Beliau memeluk Islam bersama ibunya. Kemudian beliau dinikahi oleh Usman bin Affan dan ikut bersama suaminya hijrah ke Abessina (habasyah), kemudian mereka kembali dan menetap di Madinah seterusnya meninggal di kota itu pula. 

3. Ummi Kultsum binti Muhammad (wafat 9 H/639 M)

4. Zainab binti Muhammad (wafat 8 H.) Putri sulung Rasulullah yang dipersunting oleh Abul Ash bin Rabi’. Beliau memeluk agama Islam dan ikut hijrah ke Madinah, sementara suaminya bertahan dalam agamanya di Mekah sampai beliau tertawan dalam perang Badar. Di saat itu, Rasulullah meminta kepadanya untuk menceraikan Zainab, lalu diceraikannya. Setelah dia masuk Islam, Rasulullah SAW. mengawinkan mereka kembali.

Semua anak-anak perempuan beliau ini lahir dari rahim Khadijah Radhiallahu’anha. Sehingga semua anak-anak Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam dari rahim Khadijah Radhiallahu’anha kecuali Ibrahim Radhiallahu’anhu, karena ia dari rahim Mariyah Al Qibthiyyah. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam tidak memiliki keturunan lagi dari istri-istri beliau yang lain. 

Itulah ulasan saya mengenai Nama-nama Anak RasuluLLAh Nabi Muhammad SAW. Semoga tulisan ini bermanfaaat untuk kita semua, Kurang lebihnya mohon di maafkan, Wassalam :)